cho thue xe, cho thue xe camry

Cho thuê xe cưới Camry 3.5 Black


Cho thuê xe cưới Camry 3.5 màu đen Hotline: 0973.819.928 – 0168.994.5685 N. Thành Không Chờ Ăn 1.800.000 VNÐ N. Thành Có Chờ Ăn 2.000.000 VNÐ Ngoại tỉnh (1 km) 11.000 VNÐ Ngoài giờ (1h) 150.000 VNÐ _________________________________________ Lưu ý khách hàng: *. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm cho thuê…