Cho thuê xe

Xe cưới Hyundai Aero Space 45 chỗ


Xe cưới Hyundai Aero Space 45 chỗ Cho thuê xe cưới Hyundai Aero Space 45 chỗ Hotline: 0973.819.928 – 0168.994.5685 N.Thanh không chờ ăn 1.600.000 VNÐ N.Thành có chờ ăn 2.000.000 VNÐ Ngoại tỉnh 14.000/km Ngoài giờ (1h) 150.000 VNÐ _________________________________________ Lưu ý khách hàng: *. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.…