Cho thuê xe du lịch từ 4 đến 45 chỗ tại Hà Nội


Cho thuê xe du lịch Toyota Hiace 16 chỗ

Cho thuê xe du lịch Toyota Hiace 16 chỗ Nội thành ( 8h – 17h ): 1.400.000 Ngoại Thành: 8.000/km Sân bay ( 3h ): 700.000 vnđ Ngoài giờ: 80.000/giờ Lưu ý khách hàng: *. Giá cho thuê xe trên có thể thay đổi theo từng thời điểm. *. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường,…

Cho thuê xe du lịch Mercedes printer 16 chỗ Nội thành ( 8h – 17h ): 1.400.000 Ngoại Thành: 8.000/km Sân bay ( 3h ): 800.000 vnđ Ngoài giờ: 80.000/giờ Lưu ý khách hàng: *. Giá cho thuê xe trên có thể thay đổi theo từng thời điểm. *. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường,…

Cho thuê xe du lịch Ford Transit 16 chỗNội thành ( 8h – 17h ): 1.400.000Ngoại Thành: 8.000/kmSân bay ( 3h ): 800.000 vnđNgoài giờ: 80.000/giờLưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT,…

Cho thuê xe du lịch Universe Luxury 47 chỗNội thành ( 8h – 17h ): 2.700.000Ngoại Thành: 18.000/kmSân bay ( 3h ): 1.700.000 vnđNgoài giờ: 200.000/giờLưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT,…

Cho thuê xe du lịch Hyundai Hi Class 45 chỗNội thành ( 8h – 17h ): 2.200.000Ngoại Thành: 15.000/kmSân bay ( 3h ): 1.500.000 vnđNgoài giờ: 150.000/giờLưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế…

Cho thuê xe du lịch Hyundai Aero Space 45 chỗNội thành ( 8h – 17h ): 2.200.000Ngoại Thành: 15.000/kmSân bay ( 3h ): 1.500.000 vnđNgoài giờ: 150.000/giờLưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế…

Cho thuê xe du lịch Hyundai Aero Town 35 ChỗNội thành ( 8h – 17h ): 2.100.000Ngoại Thành: 12.000/kmSân bay ( 3h ): 1.200.000 vnđNgoài giờ: 120.000/giờLưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế…
 

Cho thuê xe du lịch samco 29 chỗNội thành ( 8h – 17h ): 2.000.000Ngoại Thành: 10.000/kmSân bay ( 3h ): 1.000.000 vnđNgoài giờ: 100.000/giờLưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT, Chi…

Cho thuê xe du lịch Hyundai county 24 chỗNội thành ( 8h – 17h ): 1.700.000Ngoại Thành: 9.000/kmSân bay ( 3h ): 900.000 vnđNgoài giờ: 80.000/giờLưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT,…

Cho thuê xe du lịch Hyundai county 29 chỗNội thành ( 8h – 17h ): 1.200.000Ngoại Thành: 10.000/kmSân bay ( 3h ): 1.000.000 vnđNgoài giờ: 100.000/giờLưu ý khách hàng:*. Cam kết xe đời mới 2011 – 2014 *. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu,…

Cho thuê xe du lịch mitsubishi pajero sportNội thành ( 8h – 17h ): 1.300.000Ngoại Thành: 7.500/kmSân bay ( 3h ): 700.000 vnđNgoài giờ: 70.000/giờLưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT, Chi…

Cho thuê xe du lịch Ford EverestNội thành ( 8h – 17h ): 1.200.000Ngoại Thành: 7.000/kmSân bay ( 3h ): 600.000 vnđNgoài giờ: 70.000/giờ Lưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT, Chi…

Cho thuê xe du lịch Toyota FortunerNội thành ( 8h – 17h ): 1.300.000Ngoại Thành: 8.000/kmSân bay ( 3h ): 800.000 vnđNgoài giờ:  70.000/giờLưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT, Chi phí…

Cho thuê xe du lịch Huyndai Santa FeNội thành (8h – 17h)1.200.000 VNÐNgoại thành (1 km)7000 VNÐSân bay (3h)600.000 VNÐNgoài giờ (1h)60.000 VNÐ_________________________________________Lưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm, đối với số Kilomet nhỏ hơn 200km sẽ tính theo ngày xe.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu,…
Cho thuê xe du lịch Huyndai Aero Space

Cho thuê xe du lịch Hyundai Aero Space 45 chỗNội thành (8h – 17h)2.200.000 VNÐNgoại thành (1 km)14.000 VNÐSân bay (3h)1.700.000 VNÐNgoài giờ (1h)150.000 VNÐ________________________________Lưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT,…
Cho thuê xe du lịch Huyndai Hi-Class 45 chỗ

Cho thuê xe du lịch Hyundai Aero Hi-Class 45 ChỗNội thành (8h – 17h)2.400.000 VNÐNgoại thành (1 km)14.000 VNÐSân bay (3h)1.900.000 VNÐNgoài giờ (1h)150.000 VNÐ____________________________________________________Lưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT,…
Cho thuê xe du lịch Huyndai Univer Luxury

Cho thuê xe du lịch Hyundai UNIVERSE LUXURYNội thành (8h – 17h)                     2.800.000 VNÐNgoại thành (1 km)19.000 VNÐSân bay (3h)2.100.000 VNÐNgoài giờ (1h)200.000 VNÐ____________________________________________________Lưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT, Chi phí…
 Cho thuê xe du lịch 25 chỗ

Cho thuê xe du lịch Hyundai County 29 ChỗNội thành (8h – 17h)1.500.000 VNÐNgoại tỉnh (1 km)9.500 VNÐSân bay (3h)1.100.000 VNÐNgoài giờ (1h)90.000 VNÐ______________________________________________________Lưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT, Chi phí…
 Cho thuê xe du lịch Mer Spinter 2011- 2014

 Cho thuê xe du lịch Mercedes PrinterNội thành (8h – 17h)1.300.000 VNÐNgoại thành (< 150 km)1.600.000 VNÐSân bay (3h)700.000 VNÐNgoài giờ (1h)Lưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT, Chi phí phát…
 Cho Thuê Xe Du Lịch 29 Chỗ

Cho thuê xe Hyundai County 29 ChỗNội thành (8h – 17h)1.600.000 VNÐNgoại tỉnh (1 km)9.500 VNÐSân bay (3h)1.200.000 VNÐNgoài giờ (1h)90.000 VNÐ______________________________________________________Lưu ý khách hàng:*. Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.*. Báo giá đã bao gồm: Lái xe, cầu đường, xăng dầu, bảo hiểm.*. Báo giá không bao gồm: Thuế VAT, Chi phí phát sinh…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s